Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej musi przebiegać w sposób prawidłowy na podstawie upoważnienia dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego

Dokumentacja niearchiwalna, są to akta, która ma okresowe zastosowanie i po ustalonym terminie jej przechowywania jest brakowana. Tworzy inną grupę od dokumentacji archiwalnej.

Continue reading “Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej musi przebiegać w sposób prawidłowy na podstawie upoważnienia dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego” »

Czy wyszukana introligatornia oferuje druk broszur?

Gdy pragniemy mieć gwarancję, że informacja o naszym przedsiębiorstwie dojdzie do jak najszerszej liczby osób, to trzeba zadbać o to, by nasza reklama funkcjonowała na właściwie szerokim polu. Dlatego właśnie warto się zastanowić, czy druk broszur nie będzie dla nas odpowiednim planem.

Continue reading “Czy wyszukana introligatornia oferuje druk broszur?” »