Ważna kwestia unieszkodliwienia śmieci

Powstawanie odpadów to coraz poważniejszy problem w skali ogólnoświatowej, ze względu na rosnącą wielkość populacji, wzmagającą się wytwórczość dóbr konsumpcyjnych. W Polsce unieszkodliwianie odpadów odbywa się przeważnie poprzez magazynowanie, rodzaj najmniej wskazany dla otoczenia, podczas gdy w różnych krajach z odpadów produkowana jest energia, która w następnej kolejności jest stosowana do ocieplania mieszkań.

Continue reading “Ważna kwestia unieszkodliwienia śmieci” »