Jakimi rzeczami zajmuje się audytor i o czym musi pamiętać wykonując taką pracę? Jakie ma podstawowe zadania?

przez | 5 stycznia 2023
Audyt ISO w przedsiębiorstwie dosyć często utożsamiany jest z kontrolą i wyszukiwaniem błędów w działaniu oraz funkcjonowaniu danego podmiotu. Tymczasem to nie do końca prawda, bo podstawowym celem jest sprawdzenie, czy początkowe założenie tej organizacji jest faktycznie wypełniane i to zgodnie z wszystkimi przyjętymi standardami i polityką jakości firmy.

Praca audytora to także doradztwo, czyli co możemy polepszyć albo zrobić w firmie, aby ulepszyć jej funkcjonowanie, które na przyszłość przyniesie bardziej korzystne rezultaty, a tym samym może przyczynić się do szerzej rozumianego rozwoju jej działalności. Takimi rzeczami właśnie najbardziej zajmuje się taka osoba wewnątrz firmy, a pomagają mu istotne kursy, jak audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością szkolenie. Dzięki takim szkoleniom audytor jest w stanie pewnie nawet lepiej wykonywać swoją wymagającą oraz ambitną pracę.

doradca z pracownikiem

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejsze zadania to bez wątpienia piecza nad dokumentami jakości i normą ISO. Obecnie najważniejsza norma się uległą zmianie, więc mamy norma ISO 9001:2015 (). Duża odpowiedzialność spoczywa na audytorze, żeby nadzorował wszelkie najnowsze procedury, żeby wszystko najlepiej działało.

Zaciekawiła Cię tamta wiadomość? Jeżeli masz ochotę przeczytać więcej, sprawdź na portalu (https://www.autazbelgii.pl/flota/) podobne informacje, one także będą na opisywany temat.

Audytor często sam tworzy dokumenty związane z jakością w przedsiębiorstwie, a także zajmuje się ich weryfikowaniem, zmianą czy aktualizowaniem, właśnie zgodnie z przyjętymi normami jakości w firmie, a także normą ISO. Audytor zajmuje się nadzorowaniem jak i kontrolą nad procesami oraz działaniami w zakładzie. W tej sytuacji do jego zadań będzie należało przeprowadzenie okresowych audytów wewnętrznych w miejscu pracy, jakie mają na celu sprawdzić jak działa system zarządzania jakością.

Jego zadaniem jest także analiza spraw jakości w przedsiębiorstwie, upewnienie się czy system działa prawidłowo, w zgodzie z ustalonymi zasadami oraz normami przez spółkę. Audytor musi w związku z tym pomyśleć nad tym, co dodatkowo można bardziej ulepszyć i usprawnić, żeby przedsiębiorstwo działało o wiele lepiej. Ta część obowiązków wymaga całkiem kreatywnego podejście oraz pomysłowości. Jak widzimy jest to praca dość zróżnicowana. Z jednej strony może się wydawać, że dbanie o przepisy i różne możliwe regulacje nie jest czymś zbyt ciekawym. Jednakże z drugiej strony, możliwość wykazania się i wdrożenia świetnego pomysłu swojego autorstwa to już całkiem ciekawa sprawa.