Strategie wejścia na rynki zagraniczne

przez | 4 września 2022
Strategie wejścia na zagraniczne rynki to metody tyczące się doboru wskazanej formy aktywności zagranicznej a także sposobu ekSPAnsji na rynki zagraniczne oraz kolejności ich podbijania.
Czynnikiem przesądzającym o wyborze metody wejścia na zagraniczny rynek jest pozycja przedsiębiorstwa na rynku (atuty konkurencyjne) skonfrontowane z atrakcyjnością rynku.

detektyw

Autor: Ben McShea
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku słabych walorów oraz mało atrakcyjnego rynku selekcjonuje się przeważnie strategię nie mającą przesunięcia zasobów to znaczy pośredni eksport. W wypadku mocnych atutów jak też niewielkiej atrakcyjności rynku przedsiębiorstwa podejmują eksport pośredni jak też wywóz towarów bezpośredni przy użyciu swoich sieci sprzedaży. Kiedy przedsiębiorstwo nie dysponuje właściwymi zasobami, ale rynek jest ciekawy przyjmuje się zazwyczaj taktykę sprzedaży licencji, kreowania systemu franchisingo-wego czy też joint-venture z partnerem miejscowym. Firmy silne a także działające na atrakcyjnym rynku stosują strategię inwestowania za granicą i tworzą montownie, zakłady produkcyjne bądź swe filie.

Z punktu spostrzegania sposobu ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo może realizować strategię koncentracji rynkowej, która polega na wolnym a także systematycznym zwiększaniu liczby rynków na jakich firma prowadzi działania marketingowe czy też strategię dywersyfikacji rynkowej, w jakiej firma wchodzi początkowo równocześnie na wiele rynków natomiast w miarę upływu czasu wyklucza z rynków mniej dochodowe produkty czy też wycofuje się z rynków dających małe zyski. Aby wejść z eksportem na rynek rosyjski trzeba posiadać tak zwany certyfikat – przejrzyj – certificator.eu/pl/podrecznik-do-certyfikacji/certyfikat-gost-r.html – Gost.