Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej musi przebiegać w sposób prawidłowy na podstawie upoważnienia dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego

Dokumentacja niearchiwalna, są to akta, która ma okresowe zastosowanie i po ustalonym terminie jej przechowywania jest brakowana. Tworzy inną grupę od dokumentacji archiwalnej.

Continue reading “Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej musi przebiegać w sposób prawidłowy na podstawie upoważnienia dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego” »