Systemy E-procurement jako alternatywa dla standardowych kanałów wymiany towarowej

przez | 12 października 2022
E-procurement to kupowanie realizowane drogą elektroniczną. Najistotniejszym celem wdrożenia tych rozwiązań jest obniżenie kosztów, zwiększenie klarowności zakupów, oraz obniżenie zaangażowania ludzi w procesy zakupowe.

Internet

Autor: http://pixabay.com
Źródło: http://pixabay.com
Platformy E-procurement stanowią segmenty będące opcją dla tradycyjnych kanałów wymiany towarowej (szkolenie e-zakupy). Mogą być używane w firmach do sprzedaży i zakupu produktów i usług. Istotnymi wartościami elektronicznych zakupów jest pełna automatyzacja postępowania zakupowego, łatwiejsze zarządzanie przebiegiem zakupowym, standaryzacja asortymentu, również kontrahentów. Taka postać realizacji zamówień zapewnia wyższą przejrzystość i konkurencyjność. Przy takiej odmianie zakupów niebanalną rolę odgrywa ufność do uczciwości zarówno kupującego, jak i dostawcy. Program zapewnia wsparcie całego postępowania zakupowego od chwili planowania kupna, poprzez opracowanie analiz i strategii zakupowych, kierowanie relacjami z partnerami, konstruowanie specyfikacji, wybór dostawcy, kontraktacji, realizacji zamówienia, kierowanie kontraktami do kontrolowania realizacji płatności i rozliczenia kupna.

platforma zakupowa

Autor: Times Square Public Relations
Źródło: Times Square Public Relations
Platforma zakupowa jest bardzo korzystna dla firm. Wszelkie postaci przedstawienia oferty w Internecie zapewniają namacalne korzyści ze względu na ogromną liczbę potencjalnych klientów, którzy nie poznaliby tej propozycji w sposób zwyczajowy (oferta).

Stosowanie owych narzędzi redukuje biurokrację, bowiem większa część formularzy kreowana jest automatycznie na bazie szablonów zapełnianych wprowadzanymi, lub zapisanymi danymi.